Гімназійні новини · Фотогалерея · Екскурсія гімназією · Газета · Бібліотека · ВчительськаJanuary 27 2021 00:05:43
Меню:
Гімназійні новини
Загальна Інформація
Умови вступу
Порядок реагування на випадки булінгу

Сторінка гімназиста
Фотогалерея
Батьківська сторінка
Наукове товариство
Наші досягнення

Гість
Им'я

ПарольВи не зареєстровані?
Натиснить тут для реєстрації

Забули пароль?
Спитайте новий тут.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
ONLINE-ЛІНІЙКА
ЛІНІЙКА
HEALTHY SCHOOLS
Ми на Facebook
ПСИХОЛОГІЧНА СКАРБНИЧКА
НЕуроки
Ми на Facebook
КОНКУРСИ
КОНКУРСИ
Ми на Facebook
Ми на Facebook
Умови вступу

І. Загальні положення


1. Правила конкурсного приймання розроблено відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл на конкурсній основі (наказ Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 р.), Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту гімназії.
2. У конкурсному відборі до 5-х класів гімназії беруть участь учні, які закінчили І ступінь загальноосвітньої школи, незалежно від їх місця проживання. 3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

II. Організація конкурсу


1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку (01.04.) Умови конкурсу доводяться до відома населення через місцеві засоби масової інформації, а також: письмове оголошення про термін і умови конкурсу розмішується у приміщенні гімназії.
2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також: теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.
3. Для участі у конкурсі батьки або особи, які їх замінюють подають особисту , заяву, табель успішності дитини за 4 клас школи; табель успішності за
попередній клас або свідоцтва про базову загальну середню освіту для вступу до 10 класу (для конкурсного відбору на вакантні місця в інші класи).
4. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших
документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та або творчі досягнення.
5. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише
після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних
місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень) яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування: дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
6. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом
навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати ЗО учнів.
7. Конкурсні випробування проводяться у два тури: перший тур: з 01.06. по
15.06.; другий тур: 10.08. по 20.08.

8.Встановлюються пільгові умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, бойових дій або збройних конфліктів, а також для дітей з особливими освітніми потребами.


III. Проведення конкурсу


1. Для проведення конкурсних випробувань в гімназії створюється конкурсна комісія у складі: голова комісії - директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, завідуючі кафедрами. Склад комісії затверджується наказом директора за погодженням з радою гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог.
2. Для проведення конкурсних випробувань з української мови, читання та переказ тексту, англійської мови створюються предметні комісії зі складу членів конкурсної комісії. Склад комісії затверджується наказом директора гімназії.
3. Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та
предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних:
випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.
4. Конкурсні випробування проводяться у такій формі:

- 5 клас
- українська — мова (письмово); Приклад
- 2) читання й аналіз тексту (усно); Приклад


- 6-11 кл.
- українська мова (письмово);
- 2) англійська мова (усно)

Зміст випробування з української мови, англійської мови, тексти для читання та переказу відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи. Матеріали випробувань розробляються вчителями предметної кафедри, затверджуються директором за погодженням з управлінням освіти Миколаївської міської ради.

5. Конкурсні завданим зберігаються у директора гімназії в запечатаному
конверті, який відкривається в день проведення випробування в
присутності членів предметної комісії та учнів,
6. Конкурсні випробування учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.
Адміністрація гімназії самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, а також учасників II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
Учні – випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування з виставлення до протоколу з максимальною кількості балів.
З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 12-13, допускається проведення тільки одного випробування з української мови. Якщо за результатами даного випробування учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

IV. Порядок зарахування


1. Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування: учасників конкурсу до гімназії. Зарахування до 5-го класу проводиться: за кількістю балів, набраних під час конкурсних випробувань з української мови; читання та переказ тексту; середнього балу табелю успішності та відповдно до прохідного балу, який встановлюється конкурсною комісією. Зарахування учнів на вакантні місця (в інші класи) проводиться за кількісно балів, набраних під час конкурсних випробувань з української мови, англійської мови, середнього балу табелю успішності.

2. Учні, які успішно пройшли конкурсний — відбір, зараховуються до гімназії наказом директора, що видається на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

3. До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка.

4. Якщо учні, їх батьки або особи, що їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються гімназією за погодженням з управлінням освіти Миколаївської міської рада Додаткові випробування під час розгляду апеляцій не проводяться,

5. У разі якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію останні можуть звернутися до управління освіти Миколаївської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

6. Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі у конкурсі.

7. Діти (учні, вихованці), які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гімназії. На звільнене місце може проводитися додаткове конкурсне приймання.

8. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зараховування до гімназії вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

Кафедри:
Адреса:

м.Миколаїв

пр.Корабелів 12-г

tel:

63-53-67,

63-64-88,

63-64-93

E-mail: gimnaziya3@ukr.net
URL: www.gimn3.edu.mk.ua

Ми на Facebook

Гімназія - це заклад, де якісно навчають і наполегливо вчаться